Köszönetem..

Gyógyulásomat támogató Tanítók és Tanítások

A leghálásabb , de a legnehezebb feladat ennek a felsorolásnak a létrehozása, mert végtelenül sokaknak vagyok hálás és szinte bizonyos, hogy nem tudom megemlíteni valahányat....


Hála és köszönet Müller Péternek, akinek könyveit az Önismeret felé fordulva legelsőként vettem kézbe,

Domján Lászlónak, akinek hanganyagai életem egy mélypontján életmentő táplálékot jelentettek,

Nesztler Angélának , akihez a saját gyógyulásom hívóhangja terelt és akinek a munkásága láttán fogalmazódott meg bennem először, hogy valami ilyesmi az, amire magam is hívást érzek,

Bagdi Bellának, akinek hangja és lénye tovább mélyítette bennem a keresés vágyát akkor is, amikor nagyon fájdalmas volt,

Eckhart Tolle munkásságának , a MOST jelentőségteljes megértésében,

Weöres Sándornak a Teljesség felé c. könyvében lejegyzett felbecsülhetetlen szellemi hagyatékáért,

Biegelbauer Pálnak , a KI VAGYOK ÉN ? egyetemes kérdéssel kapcsolatos szembesítő előadásáért

Wayne Dyer írónak, szellemi tanítónak, akinek lénye a TAO- ról szóló tanításai és az Ambíciótól az Értelemig c. hatalmas mélységű filmje sorsfordító , értékes , felbecsülhetetlen hozzájárulás volt számomra,

Mooji- nak , akinek lénye Önmagában egy olyan szeretetet áraszt, ami anélkül gyógyító, hogy egyáltalán megszólalna.

Dr. Buda László Pszichológusnak , akinek Szomatodráma nevű önismereti gyógyító csoportjában először tapasztaltam meg a Közösségben való gyógyító erő jelenlétét és a testemmel való kapcsolatfelvétel szeretetteljességét,

Jeff Foster - nek, aki szemtelen fiatalsága ellenére hitelességével, egyszerűségével, szívemig érő szavaival beszél könyveiben a Jelenlétről és a Legmélyebb elfogadás, megengedés gyakorlásáról,

Balázs Valéria Anamé- nak , aki fizikai, testi mélypontom hónapjaiban az utamba került jógaprogramjával ,

Dr. Bakos Attilának , aki a Védikus Bölcseletek nagy tudója, ismerője, kiváló , jó humorú előadó, a jóga világába való megérkezésem , elmélyülésem kísérője volt 2 éven keresztül ,

A Lélek-és Szellemgyógyászatban való elkalauzolásért Farkas Máriának és mindazoknak, akikkel e csoportban együtt tanultam,

A Reiki , mint Univerzális Szeretet energia megismeréséért Tar Leventének, fiamnak és az Árkádia Fényei Spirituális Egyháznak, megalapítójának, Villás Bélának,

Horváth Irmának és Perei Sándornak, akik megmutatták Nekem, milyen értéke van a gyógyító érintésnek ,

Minden tanítványomnak, akikkel közös családias , szeretetteljes térben gyakorolhattunk együtt , szeretlek és nagyra becsüllek Titeket ! ♥

Páromnak , Hantos Jánosnak, aki nem asszisztált a drámáimhoz, ezzel újra és újra arra inspirált, hogy még mélyebbre nézzek önmagamban, akinek támogató , biztonságot nyújtó jelenléte és egyszerű embersége horgony számomra az anyagi világban ♥,

Fiamnak , Tar Leventének, hogy engem választott és hogy a mai napig tanít ♥,

Édesanyámnak, akit én választottam és a mai napig tanít ♥, 

Édesapámnak, akit szintén én választottam és akinek az ölelésére nem emlékszem, csak a hiányára de tudom, hogy volt, van és lesz♥,

 Őseimnek ..és minden egyes emberi kapcsolatomnak, akik valaha részei voltak az életemnek és mindenkinek, aki valaha is a velem való kapcsolódást választotta ♥

Végül, de épp oly hálával a TERMÉSZETNEK, a Fáknak, Erdőknek, Vizeknek, a Napnak, Holdnak, Csillagoknak és Felhőknek , minden élő LÉNYnek , melyek felidézték bennem a Csodát és megtanítottak Valós Természetemre emlékezni♥

Határtalan és bölcs tanító a természet, melyhez örök áhítattal kapcsolódom bárhol, bármikor.

Köszönöm  ! Köszönöm ! Köszönöm !